Siirry sisältöön

blogi

Itsemyötätunnon avulla takaisin opintojen ohjaksiin etäopiskelun jälkeen

Minätarinan ollessa kielteinen, meitä usein kehotetaan vahvistamaan itsetuntoamme. Itsetunnon hyötyjä on kuitenkin alettu kyseenalaistaa ja se on myös todettu hankalaksi muuttaa. Itsetunnon sijasta olisikin tärkeämpää pyrkiä vahvistamaan itsemyötätuntoa.

Vamoksen matalan kynnyksen valmennus on opintojen keskeyttämisen riskienhallintaa

Muutaman viime vuoden kestänyt koronapandemia on vaikuttanut myös korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin. Keinoja sen edistämiseen ja opiskelijoiden muuhun tukemiseen etsitään 11 kumppanin kolmivuotisella Ohjauksella hyvinvointia -hankkeella. Yksi hankkeen osatoteuttajista on Diakonissalaitoksen Vamos. Se on tuonut keinovalikoimaan vahvan ohjaus- ja valmennusosaamisensa.

Etäopetuksen toteutuksella on merkitystä

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille tuotettiin vuoden 2022 alussa kysely – mikä tekisi etäopetuksesta mielekkäämpää? Etäopetuksen ja lähiopetuksen suurimmiksi eroiksi korostui opiskelijoiden osallistuminen sekä keskittymisen vaikeus. Myös ajatusten vaihtaminen sekä yhteiset keskustelut ovat vähentyneet opiskelijoiden mukaan huomattavasti.

Kuraattorin työn tavoitteena on hyvinvoiva ja yhteisöllisyyttä kokeva opiskelija

Opiskelijoiden elämäntilanteet ovat yksilöllisiä, mutta kaikissa kohtaamisissa minua on puhutellut opiskelijoiden toiveikkuus ja halu ottaa apua vastaan, halu edetä opinnoissa ja halu oppia uutta kaikista koetuista haasteista huolimatta!

Opiskelijat oman hyvinvointinsa edistäjinä

Korkeakouluopiskelijoille tarjotaan jo nyt monipuolisia tukitoimia: hyvinvointiwebinaareja, opintopsykologin palveluja sekä opinto-ohjaajan ja tutoropettajan tukea opintoihin. Parhaaseen tulokseen hyvinvoinnin edistämisessä kuitenkin päästään, kun opiskelijat itse …

Kun edistetään yhteisöllisyttä, edistetään opiskelijoiden hyvinvointia

Hyvinvoinnin peruspalikat ovat meille monesta yhteydestä tuttuja: syö terveellisesti ja säännöllisesti, nuku ja lepää riittävästi ja liiku sopivasti! Aina ei tule ajatelleeksi, että tarvitsemme myös muita ihmisiä voidaksemme hyvin. Kukaan ei lopulta pärjää yksin. 

Keltaiset ja oranssit laput Study Group -tuutoroinnissa

Opiskelijoilla on selvästi tarvetta vertaisryhmille pitkän etäopiskelujakson jälkeen. Tähän tarpeeseen on vastattu Oulun ammattikorkeakoulussa Ohjauksella hyvinvointia -hankkeen aikana pilotoidulla Study Group -tuutorointimallilla. Lue blogista, miten opiskelijoiden omia tavoitteita tukeva tuutorointimalli toimii käytännössä!

Etäopiskelu, parasta! Vai oliko sittenkään…

Etäluentojen loputon jatkumo on toiminut joillekin opiskelijoille opintojen vauhdittajana, kun taas toisille se on aiheuttanut passiivisuutta vertaistuen puuttuessa lähes kokonaan. Miten etäopetuksen aika näyttäytyy opiskelijoiden ja toisaalta myös opettajien näkökulmasta?

Opiskelija tarvitsee aikaasi!

Opiskelijoilla voi olla vaikeuksia saada opintojaan etenemään monesta erilaisesta syystä. Opinto-ohjaajat havaitsevat usein ensimmäisinä mahdollisia opiskelijan hyvinvointiin liittyviä haasteita ja ohjaavat heitä tarpeen vaatiessa muiden toimijoiden, kuten vaikkapa kuraattorin tai erityisopettajan, ohjauksen piiriin. Blogiin on koottu Kajaanin ammattikorkeakoulun ohjaushenkilöstön kokemuksia.

Yhteisöllisyyden voimalla opiskelijahyvinvointia kohti

Korkeakoulu on yhteisö, joka tarjoaa opiskelijalle paikan, johon kuulua. Päivittäiset kohtaamiset oppilaitoksen käytävillä, ruokaloissa, opetustiloissa ja digiympäristössä ovat tärkeitä jakamisen ja spontaanin keskustelun hetkiä. Niillä on suuri merkitys vertaisuuden kokemiselle, hyvinvoinnille ja jaksamiselle.