Siirry sisältöön

Parempaa opiskelijahyvinvointia kohti

Ohjauksella hyvinvointia -hankkeen päätavoitteena oli opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Vahvistimme  hyvinvointiosaamista korkeakouluissa sekä tarjosimme tukea opiskelijoille elämänhallintaan ja opiskelukykyyn. Loimme mallin korkeakouluille opiskelijahyvinvoinnin edistämisestä yhdessä korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelijahyvinvoinnin malli on luettavissa täällä.

Materiaalit


Vinkit opiskelijahyvinvoinnin tukemiseksi

OHJY-hankkeeseen tehdyssä YAMK-opinnäytetyössä tutkittiin sote-alan opiskelijoiden hyvinvointia sekä heidän toiveitaan tuesta, ohjauksesta ja hyvinvointia edistävistä teoista.

Hyvinvoivia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita: opiskelijoiden tukeminen ammattikorkeakouluissa

Hanne Hotta, Katja Kosonen ja Jennika Solih
YAMK opinnäytetyö, kevät 2023
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön voit lukea kokonaisuudessaan täältä.