Siirry sisältöön

Yhteisöllisyyden voimalla opiskelijahyvinvointia kohti

Ihmisiä yhdessä
Korkeakoulu on yhteisö, joka tarjoaa opiskelijalle paikan, johon kuulua. Päivittäiset kohtaamiset oppilaitoksen käytävillä, ruokaloissa, opetustiloissa ja digiympäristössä ovat tärkeitä jakamisen ja spontaanin keskustelun hetkiä. Niillä on suuri merkitys vertaisuuden kokemiselle, hyvinvoinnille ja jaksamiselle.

Etäopetukseen siirtyminen keväällä 2020 pakotti meidät kaikki uuden tilanteen äärelle. Korkeakouluissa opetushenkilökunnalta vaadittiin ketteriä liikkeitä sekä uusia ideoita siihen, miten toteuttaa opetusta digitaalisesti ja kohdata opiskelijoita verkkoympäristössä.

Opiskelijoilta taas vaadittiin totuttautumista siihen, että vapaa-ajanviettotavat ja opetusmenetelmät muuttuivat. Opiskelijoille tämä kaikki tarkoitti suuria muutoksia sosiaalisiin suhteisiin ja niihin tapoihin ja menetelmiin, joiden kautta pystyi olemaan yhteydessä toisiin opiskelijoihin, vertaisiinsa.

Korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyden kokemukset lisääntyneet koronapandemian aikana

Digitaalinen vuorovaikutus on meille kaikille vielä melko tuntematonta ja outoa. Meillä ei ole ylipäätään käsitystä, miten erilaisissa verkkotilanteissa ja ympäristöissä tulisi toimia ja käyttäytyä. Siksi kaikki nämä muutokset hämmensivät meitä.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT-tutkimus) kesäkuussa julkaistujen alustavien tulosten mukaan yli puolet korkeakouluopiskelijoista kokee yksinäisyyden tunteen lisääntyneen koronaepidemian aikana.

Yhteydenpito muihin ihmisiin on vähentynyt merkittävästi. Yksinäisyyden lisäksi myös opintojen vaatima työmäärä on lisääntynyt monien opiskelijoiden mielestä.

Yhteistyöllä kohti opiskelijoiden parempaa tulevaisuutta

11 organisaation voimin toteutettavan hankkeemme tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä ja saada kokemuksia siitä, että kuuluu osaksi korkeakouluyhteisöä. Innovoimme uusia, erityisesti digitaalisia tapoja olla vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa. Korkeakoulujen henkilöstön tukeminen opiskelijahyvinvoinnin edistämiseen on myös hankkeemme keskeinen päämäärä.

Opiskelijat eivät ole yhtä massaa. Heidän elämäntilanteensa, toiveensa ja kiinnostuksenkohteensa vaihtelevat suuresti. Siksi huomioimme OHJY-hankkeessamme erilaiset tavat tukea opiskelijoita. Järjestämme esimerkiksi vertaistoimintaa, e-tuutorointia, erilaisia etäryhmiä, yksilövalmennusta ja webinaareja.

Sosionomiopiskelija Saara Olsbo kuvaa toiveitaan: ”OHJY-hanke voisi rohkaista opiskelijoita ilmaisemaan sitä, että jos on vaikeuksia, niin niiden kanssa ei tarvitse olla yksin.”

Opiskelijoiden saama uusi tieto, valmiudet, vertaistuki ja ohjaus oman hyvinvoinnin ja elämänhallintansa vahvistamiseen on se, mitä voimme opiskelijoille OHJY-hankkeen myötä tarjota. Viime kädessä tuotetaan malli opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi korkeakouluissa, jota voidaan hyödyntää myös muissa kuin hankkeen korkeakouluissa.

Kohti uutta muutosta

Elämme taas uuden muutoksen äärellä. Nyt syyskuussa 2021 näyttää vahvasti siltä, että koronaepidemian myötä asetettuja rajoituksia päästään purkamaan ja sitä myöten esimerkiksi korkeakoulujen opetusta muutetaan taas ainakin osittain lähitoteutukselle.

Pääsemmekö pian taas koko korkeakouluyhteisönä kohtaamaan toisemme fyysisesti kampuksille? Miten sopeudumme taas kasvokkaiseen vuorovaikutukseen? Mitä kaikkea etäopiskeluajasta ja digitaalisesta kohtaamisesta sekä vuorovaikutuksesta jää jäljelle?

Sosionomiopiskelija Anu Mitrunen toivoo tulevaisuuteen liittyen: ”Ajatusten pallottelu on jäänyt luentojen jälkeen, sitä toivotaan hirveän paljon. Moni kokee itsensä tosi yksinäiseksi, se varmasti helpottuu, kun palataan kampukselle.”

Lähde:

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus, KOTT-tutkimus 2021. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla:  https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/korkeakouluopiskelijoiden-terveys-ja-hyvinvointitutkimus-kott-


Kirjoittaja:

Leea Naamanka toimii Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeen projektipäällikkönä Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Tietoa blogista:

Korkeakoulu tukee -blogisarjassa julkaistaan kuukausittain hankkeen toteuttajien kirjoituksia opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä teemoista. Blogeja kirjoittaa kaikkien 11 toteuttajaorganisaation hankehenkilöstö ja opiskelijat.