Siirry sisältöön

Kuraattorin työn tavoitteena on hyvinvoiva ja yhteisöllisyyttä kokeva opiskelija

Three people in an animated picture holding iPads and large puzzle pieces in their hands.
Opiskelijoiden elämäntilanteet ovat yksilöllisiä, mutta kaikissa kohtaamisissa minua on puhutellut opiskelijoiden toiveikkuus ja halu ottaa apua vastaan, halu edetä opinnoissa ja halu oppia uutta kaikista koetuista haasteista huolimatta!

”Sain/saan paljon apua ja lohtua puhuessani sinulle, jollekin aivan uudelle. On helpompi avautua ja osaat sanoa asioita, mitä en edes tiennyt, että tarvitsin niitä niin kipeästi kuulla.”

Viimeiset kaksi vuotta ovat tuoneet paljon haasteita ainutlaatuista elämänvaihetta eläville korkeakouluopiskelijoille ja koetellut myös meidän työntekijöiden joustavuutta ja uuden oppimisen rajoja. Olemme kaikki joutuneet muokkaamaan työ- ja opiskelurutiineja nopeasti muuttuvissa tilanteissa vailla valmiita ratkaisuja. Korkeakoulujen yhteisöllisyyden kokemukseen on tullut säröjä. Nyt on erittäin tärkeää luoda uusia joustavia toimintamalleja opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi.

Kehitämme Ohjauksella hyvinvointia -hankkeessa yksilö- ja ryhmämuotoisia (etä)ohjausmalleja, vertaistoimintaa sekä luomme hyvinvoinnin ja opiskelutaitojen verkkokurssia opiskeluvalmiuksien ja itsetuntemuksen edistämiseksi. Oma roolini hankkeessa konkretisoituu kuraattorin työn pilotointiin Turun ammattikorkeakoulussa.

”Ehdottomasti suurimmat plussat minun tapauksessani oli kuinka nopeasti kuraattoritoiminta lähti pyörimään, sekä toiminnan joustavuus. En millään saanut kurssialoituksista otetta ja se, että teki edes pienemmänkin asian kuraattorin avustuksella, helpotti huomattavasti henkisesti.”

Kuraattorina olen kohdannut erilaisissa elämäntilanteissa olevia opiskelijoita, eri alojen tulevia ammattilaisia, innostuneita, luovia, motivoituneita, uupuneitakin mutta silti toiveikkaita ja idearikkaita eri-ikäisiä ihmisiä. Olen tavannut myös opiskelijoita, joilla on ollut akuutti huoli omasta tai läheisen terveydentilasta. Osalla opiskelijoista on ollut jo pitkään suuria haasteita opintojen edistämisessä. Kuraattorina olen tarjonnut yksilöohjausta kaikille halukkaille polku- ja tutkinto-opiskelijoille keskittyen opiskelijan itse tärkeimmiksi kokemiin teemoihin kartoittaen samalla opiskelijan kokonaiselämäntilannetta ja muita tukitarpeita.

Opiskelijoiden elämäntilanteet ovat yksilöllisiä, mutta kaikissa kohtaamisissa minua on puhutellut opiskelijoiden toiveikkuus ja halu ottaa apua vastaan, halu edetä opinnoissa ja halu oppia uutta kaikista koetuista haasteista huolimatta! On ollut erittäin antoisaa työskennellä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi ja kokea korkeakouluympäristön innovatiivisuus ja yhteenkuuluvuus.

”Olen saanut opintokuraattorilta apua epätoivon hetkellä sekä konkreettisesti apua haasteisiini.”

Kuraattorin työn pilotointiin kuuluu myös ryhmämuotoisen tukitoiminnan käynnistäminen ja siten opiskelijoiden oman resurssin eli vertaistuen käyttöönotto korkeakoulussa. Opiskelijat kokivat toteuttamassamme hyvinvointikyselyssä (11/21) kiinnostavimmaksi vertaistukiryhmän teemaksi jaksamiseen ja stressinhallintaan liittyvän ryhmätoiminnan. Ensimmäinen jaksamista tukeva hybridimallinen tukiryhmä käynnistyi tammikuussa ja keväällä toteutamme eriteemaisia tukiryhmiä kampuksella ja etänä. Tukiryhmissä haetaan helpotusta opiskeluarkeen mm. stressinhallintakeinoja, opiskelutekniikoita ja yhteisöllisyyttä vahvistamalla sekä arjen mielenterveystaitoja kehittämällä. Tukiryhmät tarjoavat myös turvallisen tavan tutustua toisiin opiskelijoihin ja jakaa opiskeluarkeen liittyviä tunteita.

Kuraattorina työni tavoitteena on hyvinvoiva ja yhteisöllisyyttä kokeva opiskelija, jolla on valmistuttuaan voimavaroja ja innokkuutta siirtyä työelämään kokemaan kaikkea sitä, mitä työ voi parhaimmillaan tarjota!

(Sitaatit ovat opiskelijoilta saatua palautetta 2/22)


Kirjoittaja:

Sari Seppä, opintokuraattori
sari.j.seppa@turkuamk.fi

Ohjauksella hyvinvointia -hanke
#korkeakoulutukee


Tietoa blogista:

Korkeakoulu tukee -blogisarjassa julkaistaan kuukausittain hankkeen toteuttajien kirjoituksia opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä teemoista. Blogeja kirjoittaa kaikkien 11 toteuttajaorganisaation hankehenkilöstö ja opiskelijat.