Siirry sisältöön

Etäopetuksen toteutuksella on merkitystä

Piirroskuvitus, jossa kolme ihmishahmoa käyttävät tietokonetta ja eri laitteista palapelien palat loksahtavat paikoilleen.
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille tuotettiin vuoden 2022 alussa kysely - mikä tekisi etäopetuksesta mielekkäämpää? Etäopetuksen ja lähiopetuksen suurimmiksi eroiksi korostui opiskelijoiden osallistuminen sekä keskittymisen vaikeus. Myös ajatusten vaihtaminen sekä yhteiset keskustelut ovat vähentyneet opiskelijoiden mukaan huomattavasti.

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille tuotettiin vuoden 2022 alussa kysely – mikä tekisi etäopetuksesta mielekkäämpää? Kyselyyn vastasi yhteensä 301 opiskelijaa ja vastauksia tuli kaikilta Diakin viideltä eri kampukselta. Kyselyssä oli taustakysymyksiä vastaajista sekä kysymyksiä aihealueittain luennoista, kurssitöistä, opetuksen laadusta sekä lehtorin roolista ja kanssaopiskelijoiden tuesta.

Mutta millainen on hyvä etäluento ja kuinka kurssitöitä olisi mielekkäämpää tehdä?

Kyselyssä oli erilaisia kysymyksiä etäluennoista, minkälainen on hyvä etäluento, tuleeko luentojen olla osallistavia vai ei? Vastaajien mukaan hyvä etäluento rakentuu jo ennen luennon alkua etukäteen kerrotulla aikataululla. Toki etukäteen kerrottu aikataulu vaatii myös siinä pysymistä, luentojen ei tule venyä tai aikataulua kiriä kiinni leikkaamalla tauoista. Luentoihin liittyen opiskelijat toivovat ennakkotietoa mahdollisista aktivoivista tehtävistä, joissa tulee keskustella muiden opiskelijoiden kanssa esimerkiksi pienryhmissä ja milloin itse toimii kuuntelijana, jolloin voisi yhdistää ulkona liikkumisen ja oppimisen toisiinsa sisällä ruudun edessä istumisen sijaan. Hyvä etäluento on sellainen, jossa nämä kaksi, erilaiset aktivoivat tehtävät ja luennon kuunteleminen ovat sopivassa mittasuhteessa toisiinsa. Tärkeää on myös, että opettaja hallitsee tietotekniikan ja käytettävän alustan, jolloin luennon eteneminen on myöskin sujuvaa. Me kaikki varmasti tiedämme kuinka tärkeitä tauot ovat työpäivän tai opiskelun lomassa jaksamisen ja oppimisen kannalta, hyvä etäluento koostuu riittävistä tauoista.

Etäaika on vienyt opiskelijoilta mahdollisuuden kysyä luennon taukojen aikana tai luennon loppuessa lehtorilta erilaisia asioita, jotka ovat voineet liittyä esimerkiksi oman tehtävän tekemiseen. Keskustelun ja kysymisen tarve ei ole kuitenkaan tänä aikana kadonnut minnekään, lehtoreilta toivotaan enemmän aikaa

Korona-aika on tehnyt jokaisen opiskelijan arkeen muutoksia, ei ole ollut matkustamisia kampukselle ja takaisin kotiin, vaan siirtyminen kotona ruudun ääreen. Arjen, perheen, töiden tai harrastusten sovittaminen opiskeluiden kanssa yhteen on tullut helpommaksi, ottaneet myös vahvemman osan arjesta. Jokaisen opiskelijan erilainen arkirytmi on vaikeuttanut kurssitehtävien tekoa isommissa ryhmissä, siispä pienemmät ryhmäkoot auttavat kurssitöiden tekemistä. Vastaajien mukaan 3–4 henkilön ryhmä olisi hyvä, tehtävissä vastuun jakaminen on myöskin helpompaa. Kurssitöiden tekemistä etänä auttaa myös selkeät tehtävänannot ja käytettävä kurssialusta. Tehtävien itsenäinen tekeminen olisi etäaikana opiskelijoille helpompaa, mutta ryhmätöiden kanssa auttaisi myös se, että lukujärjestykseen olisi opiskelijoille merkattu aikoja, jolloin tehtäviä voisi tehdä.

Etäopetuksen ja lähiopetuksen suurimmiksi eroiksi korostui opiskelijoiden osallistuminen sekä keskittymisen vaikeus. Myös ajatusten vaihtaminen sekä yhteiset keskustelut ovat vähentyneet opiskelijoiden mukaan huomattavasti. Useassa vastauksessa korostui se, ettei ole kokenut lähiopetusta ollenkaan ja näin ollen eivät osaa verrata lähi- ja etäopiskelua.


Kirjoittaja:

Elisa Laitila, hankekoordinaattori, O’Diako

Ohjauksella hyvinvointia -hanke
#korkeakoulutukee


Tietoa blogista:

Korkeakoulu tukee -blogisarjassa julkaistaan kuukausittain hankkeen toteuttajien kirjoituksia opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä teemoista. Blogeja kirjoittaa kaikkien 11 toteuttajaorganisaation hankehenkilöstö ja opiskelijat.