Siirry sisältöön

Opiskelijat oman hyvinvointinsa edistäjinä

Kevätaurinko paistaa järven jäälle.

Korkeakouluopiskelijoille tarjotaan jo nyt monipuolisia tukitoimia: hyvinvointiwebinaareja, opintopsykologin palveluja sekä opinto-ohjaajan ja tutoropettajan tukea opintoihin. Parhaaseen tulokseen hyvinvoinnin edistämisessä kuitenkin päästään, kun opiskelijat itse pääsevät suunnittelemaan heille suunnattuja palveluita.

Opiskelijat ovat hyvinvointinsa parhaita asiantuntijoita. Metropolia Ammattikorkeakoulussa on tarjolla opiskelijoiden ideoima verkko-opintojakso ”100 aktiivista hyvinvoinnin päivää”, jossa keskitytään sadan päivän ajan hyvinvoinnin eri osa-alueisiin.

Metropolian opiskelijat kehittivät viime syksynä uusia, opiskelijalähtöisiä ja vertaistukeen perustuvia palveluita monialaisissa, eri koulutusalojen opiskelijoista koostuneissa innovaatioprojektiryhmissä. Yhteistoiminnallisen kehittämisen tuloksena syntyi useita tuoreita tuoteaihioita:

Tutorhuone Hymy-kylässä

Metropolian Myllypuron kampuksella toimiva HyMy-kylä tarjoaa erilaisia hyvinvointi- ja terveyspalveluita. Hymy-kylään suunniteltu tutorhuone on konkreettinen tila, jossa opiskelijat voivat tavata siellä muutamana päivänä viikossa päivystäviä tutoropiskelijoita. Toisinaan paikalla on myös opinto-ohjaaja, psykologi tai kuraattori. Vaihtoehtona henkilökohtaisille tapaamisille on chat, jossa opiskelijat voivat keskustella myös nimettöminä.

Tutorhuone HyMy-kylässä on Youtubessa.

Podcastit Sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille

Hyvinvointiin keskittyvät puolen tunnin mittaiset Podcastit keskittyvät ajankohtaisiin aiheisiin ja tukevat opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja vahvistavat heidän ammatillista resilienssiään. Podcasteja koostavat terveydenhoitoalojen opiskelijat.

Podcastit SoTe-alan opiskelijoille ovat Youtubessa.

Digitaalinen opiskelijafoorumi

Opiskelijafoorumi toimii puhelinapplikaationa, johon oppilaitoksen opiskelijoilla on pääsy. He voivat valita keskusteluhuoneen oman kampuksensa ja tutkintonsa mukaisesti. Tiedon pirstaleisuus ja hajanaisuus saadaan kuriin, kun samasta paikasta löytyvät vastaukset sekä toisilta opiskelijoilta että tarvittaessa myös opettajilta

Digitaalinen opiskelijafoorumi Youtubessa.

Verkkoalusta tueksi verkko-opiskelun haasteisiin

Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät haasteet jakautuvat yleensä kolmeen osa-alueeseen: ajanhallinta, elämäntaidot ja oman oppimistyylin tunteminen. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi opiskelijat suunnittelivat ”Taitoja verkko-oppimiseen palvelun”, jonka avulla opiskelija saa paitsi ohjeita, myös konkreettisia työkaluja opiskelunsa tueksi.

Taitoja verkko-oppimiseen on Youtubessa.

Lääkkeettömästi irti ahdistuksesta

Etäopiskelu, koronapandemia ja elämän vastoinkäymiset voivat aiheuttaa ahdistusta. Opiskelijoille tarjotaan videotallenteita ja harjoitusvideoita katsottaviksi ajasta ja paikasta riippumatta.

Lääkkeettömästi irti ahdistuksesta -videot Youtubessa.

Metropolian metsälähettiläät

Ympäristöasiat mietityttävät monia nuoria. Metropolian metsälähettiläät sovellus kannustaa opiskelijoita tekemään yhteisiä metsäretkiä ja istuttamaan puita hiilinieluiksi. Myös opettajat voivat hyödyntää sovellusta ryhmäytymisessä, monikulttuurisuuden tukemisessa ja yhteisöllisyyden lisäämisessä. Lisäksi organisaatiot voivat mainostaa tuottamiansa hiilinieluja sovelluksen välityksellä.

Metropolian Metsälähettiläät Youtubessa.

Online tutustumispelialusta

Virtuaalisen tutustumispelialustan avulla opiskelijat voivat tutustua toisiinsa silloinkin, kun tapaamiset kampuksella eivät ole mahdollisia. Pelata voi sekä omalla nimellään että anonyymisti. Pelialustalla voi pelaamisen lisäksi myös jutella chatissa ja saada vertaistukea tai asiantuntija-apua.

OHJY hanke ryhtyi Metropolian monialaisen innovaatioprojektin kumppaniksi ja tarjosi opiskelijoille haasteen ideoida ja innovoida ratkaisuja opiskelijahyvinvoinnin edistämiseksi.

Online tutustumispelialusta Youtubessa.


Kirjoittaja:

Maarit Vallinkoski, koulutussuunnittelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuva:

Maarit Vallinkoski

Tietoa blogista:

Korkeakoulu tukee -blogisarjassa julkaistaan kuukausittain hankkeen toteuttajien kirjoituksia opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä teemoista. Blogeja kirjoittaa kaikkien 11 toteuttajaorganisaation hankehenkilöstö ja opiskelijat.