Siirry sisältöön

uutiset

Diak Vuosikirja 2021: Ammatillisuuteen kasvamisen moniammatillinen tukeminen

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiseksi kasvaminen on monitahoinen ja pitkäkestoinen prosessi, johon opiskelija tarvitsee henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Opiskelun painotuttua koronapandemian vauhdittamana etäyhteyksin toteutuvaksi, opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökunnan kohtaaminen on uusien mahdollisuuksien ja haasteiden edessä.

Miten tukea yhteenkuuluvuuden syntyä verkko-opiskelussa?

Opiskelijakyselyissä on tullut esille, että opiskelijat pitävät toiselta opiskelijalta saatua vertaistukea erittäin tärkeänä. Jotta vertaistuki on mahdollista, pitää opiskelijoilla olla mahdollisuuksia kohdata toisensa ja oppia tuntemaan toisensa. Miten tämä onnistuu, kun opiskellaan verkossa?

Kohti parempaa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia

Opiskelijat ovat joutuneet koville koronapandemian vaatiman etäopiskelun myötä. Moni opiskelija kokee huolta omasta jaksamisestaan ja mielenterveydestään. Ohjauksella hyvinvointia (OHJY)-hanke tutki kyselyllä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointikokemuksia.

Vertaisesta voimaa

Vertaismentoritoiminnassa opinnoissaan pidemmällä oleva opiskelija voi tukea aloittelevaa opiskelijaa ja saada vertaismentoritoiminnasta myös vaihtoehtoisen opintosuoritustavan. Vertaisena toimimisen on todettu lisäävän opiskeluhyvinvointia. Diakin OHJY – Ohjauksella hyvinvointia -hankkeessa mukana olleiden korkeakoulujen opiskelijat vahvistavat tämän asian: vertaistoiminnalla vahvistetaan hyvinvointia.

Korkeakouluopiskelijoiden tukitoimet esillä! – Lue Ylen artikkeli hankkeen hyvinvointitoimista

Ohjauksella hyvinvointia -hanke näkyy ja kuuluu! Oulun ammattikorkeakoulussa (OAMK) kokeillaan pieniä vertaisryhmiä opiskelijoiden opintien tukemiseen, ja Yle on julkaissut tukitoimista sekä niiden vastaanotosta artikkelin.

Opiskelijoiden hyvinvointikysely on käynnissä – tukipalveluita kehitetään kyselyvastausten pohjalta

Opiskelija, vastaa hyvinvoinnin sekä ohjauksen ja tuen tarpeen alkukartoituskyselyyn! Kyselyn avulla opiskelijat saavat mahdollisuuden antaa vapaasti palautetta sekä vaikuttaa tuen ja ohjauksen palveluihin.

Opiskelija, sinut on haastettu! Kerro paras vinkkisi jaksamiseen, haasta kaveri ja olet mukana arvonnassa!

Otatko haasteen vastaan? Laitetaan vinkit kiertoon IG storyissä. Osallistu näin: Mene Instagram story -osioosi 30.9.-5.10.2021 Jaa storyssä paras vinkkisi jaksamiseen etäilyn, hiipivän syksyn, sen …

Korkeakoulu tukee! 11 organisaatiota urakoi parempaa opiskelijahyvinvointia suurhankkeessa – mukana 36.200 opiskelijaa

11 korkeakoulua, opiskelijakuntaa ja järjestöä ovat käärineet hihat opiskelijoiden mielenterveyden ja jaksamisen tukemiseksi. Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke haastaa myös opiskelijat mukaan laittamaan hyvinvointinsa etusijalle some-kampanjassa.

Laitetaan opiskelijahyvinvointi etusijalle!

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke on opiskelijoiden hyvinvoinnin asialla. Kunnianhimoisena tavoitteena on, että mukana olevissa korkeakouluissa opiskelevat Suomen hyvinvoivimmat opiskelijat vuonna 2023. Mukana on 11 organisaatiota ja 36 200 opiskelijaa! Tervetuloa tututustumaan uusille sivuille!