Siirry sisältöön

Opiskelijoiden hyvinvointikysely on käynnissä – tukipalveluita kehitetään kyselyvastausten pohjalta

Hyvinvointikyselyn mainosteksti vihreällä taustalla.
Opiskelija, vastaa hyvinvoinnin sekä ohjauksen ja tuen tarpeen alkukartoituskyselyyn! Kyselyn avulla opiskelijat saavat mahdollisuuden antaa vapaasti palautetta sekä vaikuttaa tuen ja ohjauksen palveluihin.

Haluatko vaikuttaa opiskelijoiden tukipalveluihin ja niiden saatavuuteen? Nyt sinulla on siihen mahdollisuus; lokakuun alussa avatussa kyselyssä hyödynnetään opiskelijoiden palautetta ohjaus- ja tukipalvelumuotojen suunnittelussa sekä toteutuksessa. Kysely on osa OHJY – ohjauksella hyvinvointia -hanketta, joka edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia ja kysely on auki lokakuun 2021 ajan.

Vastaukset kerätään anonyymisti, joten yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnistamaan. Vastauksia tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Tulokset julkaistaan ainoastaan kokonaistuloksina, jolloin yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.

Kysely on toteutettu ja siihen voi vastata myös englannin kielellä.

Kysely hyvinvoinnin ja tuki- sekä ohjauspalveluiden kehittämisen apuvälineenä

Opiskelijakyselyn tarkoituksena on selvittää, millaisista yksilöllisistä ja ryhmämuotoisista tuki- ja ohjauspalveluista opiskelijat kokevat hyötyvänsä. Lisäksi kyselyllä kerätään tietoa siitä, millaiseksi opiskelijat kokevat tällä hetkellä oman hyvinvointinsa.

Kohderyhmään kuuluu OHJY-hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen opiskelijat, joita on yli 36 000. Kyselyn tuloksia hyödynnetään suunnitellessa ja toteuttaessa opiskelijoiden toivomia ohjaus- ja tukipalvelumuotoja.

Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Kyselyn täyttäneen on sähköpostiosoitteen ilmoittamalla mahdollista osallistua leffalippujen arvontaan!
Tuloksista tiedotetaan syksyn aikana hankkeen omilla nettisivuilla korkeakoulutukee.fi.

Lisätietoja

Mahdolliset kyselyyn liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää sähköpostitse leea.naamanka@diak.fi.