Siirry sisältöön

Study Group -ryhmät osana ohjausta

Kuvituskuva jossa kolme hahmoa pelaa palapeliä tietokoneen kanssa.
Koronapandemia näkyy korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnissa. Ryhmäkokojen kasvu haastaa ohjausta. Study Group -ryhmistä haetaan ratkaisuja hyvinvointi- ja ohjaushaasteisiin. 

Oulun ammattikorkeakoulussa kehitetään opettajatuutorointia Study Group -tuutorointina. Tavoitteena on olla paremmin selvillä opiskelijoiden opinnoista ja löytää nopeammin mahdolliset keskeyttämisuhan alla olevat opiskelijat. Study Group -toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja sitouttaminen korkeakouluyhteisöön.

Opiskelijoiden vertaistuki

Opiskelijat jaetaan heti opintojen alussa muutaman opiskelijan Study Group -ryhmiin. Opiskelijoiden on tällöin helpompi löytää kaveri tai uskaltaa ottaa yhteyttä opiskelukaveriin kuin suuressa opiskelijaryhmässä. Ryhmät toimivat itsenäisesti. Study Group -ryhmässä voi kysyä apua oppimistehtävien tekoon, valmistautua yhdessä tenttiin, selvitellä epäselviä asioita, auttaa toista opiskelijaa tai vain viettää aikaa yhdessä. Samassa tilanteessa olevilta opiskelijoilta voi saada vertaistukea. Ryhmästä muodostuu parhaimmillaan opiskelijan turvaverkko koko opiskeluajaksi. Etenkin verkossa opiskelevia se auttaa sitoutumaan opintoihin ja korkeakouluyhteisöön. Study Group -ryhmiä voidaan käyttää myös ryhmätöissä tarvittavien ryhmien pohjana. Tällöin opiskelijat pääsevät opiskelemaan tuttujen opiskelijoiden kanssa ja aikataulujen järjestely helpottuu.

Tiheämmät kontaktit

Suurten opiskelijaryhmien opettajatuutorointiin Study Group -tuutorointi tuo tehokkuutta. Ensimmäisen lukuvuoden aikana opettajatuutori tapaa jokaisen Study Group -ryhmän noin kerran kuukaudessa. Hän voi siten tavata jokaisen opiskelijan useasti lukukaudessa ja saada selville helpommin, jos joku opiskelija on vaarassa pudota opinnoista. Henkilökohtaisia tuutoritapaamisia pidetään ensimmäisenä lukuvuonna vain tarpeen mukaan. Tämä ei kuitenkaan kokonaan korvaa opintojen etenemisen seurannan tarvetta opintosuoritusten kertymisen tasolla.

Palauteet ja koosteet

Study Group -tuutoritapaamisissa käsitellään opiskelijoiden esille nostamia asioita. He tuovat esille epäkohtia, kehitysehdotuksia tai positiivista palautetta järjestelyihin, opetukseen tai muihin opiskeluun liittyvissä asioissa. Study Group -tuutoritapaamiset ovat hyvä tapa kerätä palaute koko opiskelijaryhmältä ja välittää se opettajille ja tutkintovastaavalle. Study Group -tuutoritapaamisissa esille nousee asioita, joista kaivataan lisää tietoa. Tapaamisten jälkeen opettajatuutori välittää koko opiskelijaryhmälle kerralla koosteen eri Study Group -ryhmistä kummunneisiin kysymyksiin. Näin saadaan kuukauden välein koko opiskelijaryhmältä ajankohtainen palaute ja toisaalta opiskelijoita voidaan informoida juuri tätä opiskelijaryhmää askarruttavista asioista.

Study Group -tuutoroinnin kehittäminen jatkuu osana OHJY – Ohjauksella hyvinvointia -hanketta. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.


Kirjoittaja:

Sinikka Viinikka, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologia


Lisää aiheesta:

Saarinen, S. & Viinikka, S. 2022. Study Group -tuutorointi osana opiskelijan ohjausta. Oamk Journal 68. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022050532760

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia -hanke korkeakoulutukee.fi


Artikkeli on julkaistu 13.6.2022 Skootteri-lehdessä nro 2/2022 sivuilla 12–13. Skootteri on SKO ry:n (Suomen korkeakoulujen ja toisen asteen opettajat ry) jäsenlehti.