Siirry sisältöön

Pienen opiskelijayhteisön vahvuudet Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Kuvassa viisi iloista KAMK:n tuutoria haalarit päällä.
Opiskelijamäärät Suomen erilaisissa korkeakouluissa ovat monikirjavia. Suurissa kaupungeissa korkeakoulujen opiskelijamäärät yltävät parhaimmillaan jopa 20 000 opiskelijan joukkoon, kun taas pienemmissä korkeakouluissa opiskelijamäärät saattavat jäädä tuhansiin. Vaikuttavatko opiskelijamäärät korkeakoulussa opiskelijayhteisöön, ja voiko pienemmässä korkeakoulussa tiivis yhteisö kääntyä korkeakoulun vahvuudeksi?

Kajaanin ammattikorkeakouluun – eli lyhyemmin sanottuna KAMK:iin – tullessa olo on heti tervetullut. Pienen opiskelijamäärän myötä ryhmäytyminen on helpompaa, ja tuutoreiden avustuksella joukkoon pääsee helposti mukaan. Vaikka pieni ja tiivis korkeakouluyhteisö saattaa tuntua pelottavalta uudelle opiskelijalle, tuutorit ovat heti ensimmäisten koulupäivien aikana ryhmäyttämässä opiskelijoita, jopa ylialaisesti!

KAMK:ssa opetus on opiskelijalähtöistä. Opiskelijayhteisö pitää huolta toisistaan ja kaikki opiskelijamuodot huomioidaan koulunkäyntiin orientoituessa. KAMK:ssa jokainen opiskelija nähdään omana itsenään, eikä pelkästään yhtenä opiskelijanumeroista. Ylialaisuus opiskelijoiden kesken korostuu erityisesti pienessä yhteisössä. Yhteisö muodostuu nopeasti tiiviiksi ja uusiin ihmisiin tutustuminen sujuu paljon luonnollisemmin.

Pieni ja tiivis yhteisö korkeakoulussa mahdollistaa kuukausittaisten aktiviteettien ja tapahtumien järjestämisen. Tiiviin yhteisön myötä tapahtumista on helppo antaa palautetta suoraan opiskelijakunnalle. Tämän myötä tapahtumia on helpompi räätälöidä kaikille sopivaksi, jotta mahdollisimman monelle tulisi turvallinen olo tapahtumissa. Tapahtumista löytää hyvin usein ainakin yhden tuttavan, joten kynnys tapahtumiin osallistumiseen on matala.

Mutta miksi tiivis yhteisö on hyväksi pienessä korkeakoulussa?

Tiivis yhteisö on erityisen tärkeää opiskelijan hyvinvoinnin kannalta. Pienessä yhteisössä opiskelijakavereiden tuki antaa jaksamista sekä motivaatiota omaan koulunkäyntiin. Pienessä korkeakoulussa opiskelijoiden edunvalvonnan laadun tarkkailu sekä toteutuminen on sujuvampaa sekä reagointi opiskelijoiden annettuun palautteeseen on nopeampaa. Hyvän yhteisöllisyyden myötä turvallisempaa tilaa on helpompi luoda opiskelijoiden keskuuteen, ja reagoiminen ja puuttuminen erilaisiin tilanteisiin on myös nopeampaa.

KAMK:ssa toimii oma opiskelijakunta. Pienen opiskelijamäärän myötä edunvalvonta sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen on sujuvampaa opiskelijakunnan työssä. Opiskelijakunta tekee tiivistä yhteistyötä KAMK:in ainejärjestöjen kanssa, mikä helpottaa yhteisön ryhmäytymistä ylialaisesti.

Pieni opiskelijamäärä mahdollistaa myös yksilöllisemmän opetuksen opiskelijoille. Monen alan luokkakoot jäävät usein pieneksi opiskelijan määrään alojen erikoistumisien jälkeen, jolloin opetus on henkilökohtaisempaa sekä räätälöity opiskelijalle sopivaksi. Pienen opiskelijamäärän puolesta myös henkilöstö ja opettajat pystyvät tukemaan opiskelijoiden arkea sekä opintoja paremmin opiskelun ohella.

Moninaisen yhteisön myötä on pienessä korkeakoulussa helppo huomata, jos joku on jäämässä ulkopuoliseksi. Kannustavat opiskelijakaverit sekä tuutorit myös ottavat pienessä yhteisössä kaikki mukaan tapahtumiin! Toisten opiskelijoiden tuki omissa opinnoissaan korostuu erityisesti pienessä ja tiiviissä joukossa. Opiskelumotivaatiota tukee pieni yhteisö, joka voi muodostua joillekin kuin perheeksi.

Kirjoittajat:

Sonja Simolin ja Enni Kilpinen
KAMO Activities & Viestintä ja markkinointi, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta