Siirry sisältöön

Opiskelijoiden hyvinvointikyselyn tuloksia

Kuvassa opiskelijoita rentoutumassa. Yksi kuuntelee musiikkia, yksi kokkaa, yksi nukkuu.
OHJY-hankkeen opiskelijoiden hyvinvointikysely oli avoinna hankkeen korkeakoulujen opiskelijoille 27.3.-23.4.2023 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 1878, eli 3,4 % opiskelijoista. Vastauksia saatiin kaikista hankkeen kuudesta korkeakoulusta.

Hyvinvointi ja jaksaminen opinnoissa

 • Miten kuormittavaa elämäsi on tällä hetkellä? -kysymykseen asteikolla 1–10, jossa 5 on sopiva määrä kuormitusta suhteessa voimavaroihin ja palautumiseen vastausten keskiarvoksi saatiin 7.
 • 80 % vastaajista on sitä mieltä, että merkittävä osa kuormituksesta aiheutuu opinnoista
 • 40 % pystyy palautumaan riittävästi itseään kuormittavista asioista
 • 1/3 osa vastaajista kokee opiskelun ja muun elämän yhteensovittamisen helpoksi ja sujuvaksi
 • Noin puolet vastaajista kokee opintojensa joustavan tarvittaessa tarpeeksi vaikeissa elämäntilanteissa
 • 2/3 vastaajista kokee, että opintojen suoritustapa, kuten ryhmätyöt jännittävät ja kuormittavat
 • Noin 2/3 vastaajista kokee, että opiskeluihin on vaikea keskittyä
 • Noin puolet kokee opinnoissaan hallinnan tunnetta

Sosiaaliset suhteet

 • Lähes 80 % kokee korkeakoulunsa psyykkisesti turvallisena esim. syrjinnän tai häirinnän osalta
 • Noin 2/3 vastaajista on saanut opintojensa kautta ihmissuhteita, jotka tuovat voimavaroja ja mielihyvää
 • Reilu 70 % vastaajista kokee, että omassa korkeakoulussa on hyvä ilmapiiri
 • Hieman vajaa 30 % kokee, että omassa korkeakoulussa kiinnitetään tarpeeksi huomiota opiskelijoiden psyykkiseen jaksamiseen ja mielenterveyteen

Tuen tarve

 • Noin puolet kokee, että opinnot ja/tai niissä saatu ohjaus ja tuki ovat vahvistaneet opinnoissa selviytymistä
 • Mistä toivot saavasi tulevaisuudessa tukea opintoihisi ja opiskeluhyvinvointiisi liittyen? (3 eniten vastauksia saanutta vaihtoehtoa):
  • Korkeakouluni henkilökunnalta 72,9 %
  • Vertaistuesta eli muilta opiskelijoilta 65,9 %
  • Muista opiskelijoiden hyvinvointia tukevista palveluista esim. YTHS:ltä 60,8 %
 • Miten toivot saavasi tulevaisuudessa tukea opintoihisi ja opiskeluhyvinvointiisi liittyen? (3 suosituinta vastausvaihtoehtoa):
  • Kasvokkain 85,6 %
  • Verkko/etätapaamisissa 58,6 %
  • Sähköpostilla 39,2 %
 • Miten toivot, että korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyttä tuetaan tulevaisuudessa?
  • Tapahtumien järjestämisellä (esim. opiskelijakunnat, järjestöt yms.) 65 %
  • Ryhmätoimintaa tarjoamalla (esim. opintoihin tai kiinnostuksen kohteisiin liittyvät ryhmät) 64,9 %