Siirry sisältöön

Opintososionomiharjoittelija opiskelijan hyvinvoinnin tukena

Three people in an animated picture holding iPads and large puzzle pieces in their hands.
Opiskelijoiden hyvinvointi on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Itse opiskelijana koen asian olevan lähellä sydäntäni ja olen ilahtunut nähdessäni opiskelijoiden rauhanomaisia mielenosoituksia hallituksen laatimia leikkauksia vastaan. Korkeakouluopiskelijat eivät ole homogeeninen ryhmä suoraan toisen asteen tutkinnosta korkeakouluun siirtyneitä nuoria, vaan olemme jokainen erilaisista elämäntilanteista tulevia yksilöitä yksilöllisine tarpeinemme. Tähän yksilöllisen tuen tarpeeseen voi auttaa opintososionomiharjoittelija, jonka toimenkuvaa juurrutetaan tällä hetkellä osaksi Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijahyvinvointipalveluita.

Mikä ihmeen opintososionomiharjoittelija?

Opiskelen viimeistä vuotta Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomiksi ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Suoritan tällä hetkellä kolmatta harjoittelujaksoni Ohjauksella hyvinvointia -hankkeessa ja olen päässyt toimimaan opintososionomiharjoittelijana syksyn 2023 ajan. Opintososionomiharjoittelija-nimike oli minulle täysin vieras aloittaessani harjoittelun, mutta mitä enemmän olen päässyt tekemään töitä opintososionomiharjoittelijana, olen havainnut sen olevan erittäin tärkeä osa etenkin uusien opiskelijoiden koulunkäynnin aloitusta.

Opintososionomiharjoittelijat esittäytyvät aloittavien opiskelijoiden orientaatioviikoilla ja ovat mukana ensimmäisillä kursseilla, päivystävät opiskelijoiden olohuoneella, järjestävät tapahtumia ja verkostoituvat eri toimijoiden kanssa. Osana kursseja opintososionomiharjoittelijat pitävät vapaaehtoisia tehtäväpajoja, joihin opiskelijat saavat tulla pyytämään apua tehtävissä. Lisäksi opintososionomiharjoittelijat tarjoavat yksilöohjausta muun muassa ajankäytönhallinnan, oppimistehtävien, oppimisvaikeuksien tai arjessa jaksamisen kanssa.

Opintososionomiharjoittelijan rooli on olla lisätuki olemassa oleville opiskelijahyvinvointipalveluille, eikä opintososionomiharjoittelija korvaa mitään tukimuotoa vaan ohjaa tarvittaessa opiskelijan oikean avun pariin. Opintososionomiharjoittelija on matalan kynnyksen vertaistukea tarjoava kolmannen vuoden sosionomiopiskelija.

Tukea tarvitaan

Harjoitteluni on nyt hieman yli puolessa välissä. Opiskelijoilta ja lehtoreilta tullut palaute on ollut pelkästään myönteistä, mikä on korostanut tuen tarpeellisuutta. Aloittaville opiskelijoille opintososionomiharjoittelijan pelkkä läsnäolo luennoilla on osoittautunut tärkeäksi, sillä tämä on rauhoittanut ja lievittänyt jännitystä. Yksilöohjaukset ovat tukeneet opiskelijoiden jaksamista ja kannustaneet oppimistehtävissä etenemiseen.

Opintososionomiharjoittelijat ovat selkeästi olleet tukimuotona kaivattu, sillä meidän tämänhetkisellä viiden hengen harjoittelijatiimillä on jokaisella useampi yksilöohjattava ja lisää tulee jatkuvasti. Olemme päässeet osaksi ideoimaan opintososionomi-harjoittelijan työnkuvaa ja samalla juurruttamaan toimintaa Diakiin. Tämä on ollut inspiroivaa ja on ollut mahtavaa päästä kehittämään sellaista toimintaa, jolla jo hyvin lyhyessä ajassa on todettu olevan merkitystä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.


Anniriina Paananen
Opintososionomiharjoittelija
Ohjauksella hyvinvointia -hanke