Siirry sisältöön

Opinnoissa eteenpäin yhteisopiskeluryhmän avulla

Kädet, yhteistyö, tiimityö.
Ohjauksella hyvinvointia -hankkeen myötä Oulun yliopiston ohjauspalvelut ovat tarjonneet Oulun yliopiston ja Oamkin opiskelijoille lukukausittain toteutettuja Study Together -yhteisopiskeluryhmiä. Kokemukset ryhmistä ovat olleet myönteisiä niin opiskelijoiden kuin ryhmien ohjaajienkin näkökulmasta. Tässä blogikirjoituksessa kerron ryhmän toimintaperiaatteista, opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksista sekä ryhmän eduista näiden kokemusten perusteella.

Viikoittaiset tapaamiset Pomodoron tahtiin

Study Together -ryhmät ovat toteutuneet lukukausittain, ja ne ovat olleet avoimia Oulun molempien korkeakoulujen kaikkien alojen opiskelijoille opintojen vaiheesta riippumatta. Ryhmiin on otettu 12–15 osallistujaa, ja ne ovat kokoontuneet kampuksella kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Osallistuvien opiskelijoiden lisäksi paikalla on ollut 1–2 ohjaajaa.

Ryhmäkertojen periaatteena on ollut, että jokainen osallistuja edistää itsenäisesti omia opintojaan haluamallaan tavalla. Myös ohjaajat ovat voineet tehdä omia töitään mahdollisuuksien mukaan. Opiskelun rytmittämiseen on käytetty Pomodoro-tekniikkaa, eli ajastettu vuorotellen 15–25 minuuttia työskentelyä ja n. 5 minuuttia taukoa. Lisäksi ryhmäkerroilla on saattanut olla alustuksia opiskelutaitoihin tai -kykyyn liittyvistä aiheista, sekä aktivoivia ja ryhmäytymistä vahvistavia harjoituksia. Tapaamisten aikana opiskelijat ovat myös tarvittaessa voineet kääntyä ohjaajien puoleen kysyäkseen neuvoja ja vinkkejä edetäkseen sujuvammin.

Ryhmän tuella säännöllisyyttä ja vertaisuutta opiskeluun

Ryhmien etuna on ollut osallistumisen matala kynnys. Opiskelijoilta on edellytetty ryhmäkertoihin sitoutumista, mutta osallistuminen jokaiselle kerralle ei ole ollut pakollista. He ovat myös saaneet edetä omaan tahtiinsa ilman etenemispaineita, kuitenkin ohjaajien ja muiden ryhmäläisten kannustuksella. Onnistumisia on nostettu aktiivisesti esiin ja ongelmatilanteisiin on pyritty etsimään ratkaisuja. Ryhmään osallistuminen on tarjonnut tärkeän kiinnittymismahdollisuuden etenkin hyvin itsenäisen opiskelun vaiheessa oleville opiskelijoille, kuten opinnäytetyötä tekeville. Lisäksi kokemus vertaistuesta on ollut merkityksellinen osa ryhmää.

Toimivaa tukea opiskelijoiden tarpeisiin

Study Together -ryhmät ovat jääneet pysyväksi osaksi toimintaamme, sillä opiskelijat ovat kokeneet ryhmät hyödyllisiksi ja niiden järjestäminen on ollut ohjaajien näkökulmasta verrattain vaivatonta. Suosittelemme lämmöllä matalan kynnyksen yhteisopiskeluryhmän tarjoamista opiskelijoille, sillä kokemustemme mukaan se on helppo ja toimiva tapa tukea opiskelijoita heidän opinnoissaan.

Kuvattu Study Together -ryhmäkonsepti taipuu moniin tarkoituksiin, ja sen toteutustapaa voi helposti muokata opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Ryhmien järjestäminen onnistuu myös muiden kuin ohjaustyötä tekevien, kuten opettajien tai opiskelijoiden itsensä toimesta, ja isommat tilat mahdollistavat tarvittaessa myös isommat osallistujamäärät. Sovellusmahdollisuuksia on laajasti, ja jokainen toteuttamisesta kiinnostunut toimija voi varmasti löytää tavan toteuttaa yhteisopiskeluryhmä omiin tarpeisiinsa vastaavalla tavalla.


Kiia Kilponen

Opintopsykologi, Oulun yliopisto