Siirry sisältöön

Mitä opiskelijat toivovat opettajatuutoroinnilta?

Kuvituskuva jossa kolme hahmoa pelaa palapeliä tietokoneen kanssa.

Opettajatuutori on Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelijan lähiohjaaja. Opettajatuutorointi koostuu koko ryhmän tuutoritunneista, Study Group -tuutoroinnista sekä henkilökohtaisesta tuutoroinnista. Tuutoroinnissa keskitytään opiskeluprosessin tukemiseen, ammatillisen kasvuun ja urasuunnitteluun sekä persoonallisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Käsiteltävät aihealueet määräytyvät näistä sekä opiskelijoiden esiin nostamista asioista.

Toivotaan ohjausta opiskeluun ja jaksamiseen

Ohjauksella hyvinvointia -hanke kysyi opiskelijoilta, mitä asioita opiskelijat toivoisivat käsiteltävän tuutoroinnissa. Sanapilvessä (kuva 1) on opiskelijoiden toiveita syksyn 2022 hyvinvointipäiviltä.

Sanapilvi_Oamk
Kuva 1. Opiskelijoiden toiveita tuutoroinnissa käsiteltävistä asioista

Kyselyyn vastasi 96 opiskelijaa ja vastauksia saatiin 151. Sisältöanalyysi paljastaa, että opiskelijat haluavat käsiteltävän opintoihin liittyviä asioita (42 vastausta), kuten opintojen etenemistä, henkilökohtaista opetussuunnitelmaa, harjoittelua sekä valinnaisia opintoja. Urasuunnitteluun ja tulevaisuuteen liittyviä vastauksia tuli 10 kappaletta. Ryhmäytymiseen ja ryhmähenkeen liittyviä vastauksia saatiin 9.

Eniten vastauksia tuli jaksamiseen, yhteensä 33 vastausta. Hyvinvointiin liittyviä vastauksia oli 12 kappaletta ja motivaatiota haluttiin käsiteltävän 10 vastauksessa. Ajankäyttöön tulleet 3 vastausta liittyvät läheisesti jaksamiseen ja nostavat täten sen painoarvoa.

Study Group -tuutorointiin osallistuneiden mielipiteitä

Keväällä 2023 tehtiin kysely syksyllä 2022 Study Group -tuutoroinnin pilottiin osallistuneille opiskelijoille. Vastaajat (76 opiskelijaa) olivat sosiaali- ja terveydenhuollon, liiketalouden ja informaatioteknologian opiskelijoita.

Opiskelijoilta kysyttiin, kuinka tärkeinä he näkevät tiettyjen (taulukko 1) asioiden käsittelyn Study Group –tuutoroinnissa. Ajanhallintaan, viestintätaitoihin ja opiskelutaitoihin liittyvät asiat koettiin jopa tärkeämmiksi kuin opintojen suunniteluun liittyvät asiat.

Taulukko_blogi_Oamk
Taulukko 1. Kuinka tärkeinä asioiden käsittely koettiin

Opiskelijoita pyydettiin asettamaan tietyt Study Group -tuutortapaamisten asiat tärkeysjärjestykseen (1 = tärkein, 6 = näistä vähiten tärkeä) (kuva 2).  Tärkeimmäksi koettiin ajankohtaisten sekä opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely. Myös yhdessä tekeminen (esim. ilmoittautuminen opintojaksoille, HOPS) koettiin tärkeäksi.

OHJY_blogiin_kuva_Oamk
Kuva 2 Käsiteltävien asioiden tärkeysjärjestys

Mitä asioita tuutoroinnissa pitäisi käsitellä?

Opiskelijat kaipaavat opettajatuutorilta tietoa ja neuvontaa sekä ohjausta ja tukea.

Opiskelijat kokevat opintojen suunniteluun, uraohjaukseen ja opiskeluun liittyvien ajankohtaisten asioita käsittelyn tärkeänä. Mutta erittäin tärkeiksi näyttää nousevan myös jaksamiseen, ryhmätyötaitoihin ja opiskelutaitoihin liittyvien asioiden käsittely. Nämä asiat voivat sisältyä myös opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Jos näin ei ole, niin opettajatuutorin on hyvä olla hereillä oman ryhmänsä tilanteesta ja nostaa käsittelyyn aiheita, jotka tuntuvat tarpeellisilta tälle ryhmälle.

Osa tuutoroinnissa käsiteltävistä aiheista kumpuaa opetussuunnitelmasta, opetuksesta ja sen toteutuksesta. Tärkeässä roolissa ovat erityisesti opiskelijoiden esiin nostamat asiat. Niistä opettajatuutorin on hyvä aistia, mitä asioita kyseisen ryhmän kanssa tulee nostaa yhteiseen käsittelyyn.


Kirjoittajat:

Sinikka Viinikka

lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologia

Susanna Saarinen

lehtori, kampus-opo, Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala