Siirry sisältöön

Korkeakoulu tukee! Opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistettiin suurhankkeessa

Kuvituskuva jossa kolme hahmoa pelaa palapeliä tietokoneen kanssa.
Yhteensä 11 korkeakoulua, opiskelijakuntaa ja järjestöä käärivät hihat opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke kehitti muun muassa korkeakouluopiskelijoiden vertaistuki- ja tuutoritoimintaa sekä varhaisen tuen tunnistamista ja tarjoamista. Korkeakoulujen henkilöstölle kehitettiin käytännön työkaluja ja materiaalia, joiden avulla he voivat tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen korkeakouluissa oli yhteensä 55 000 opiskelijaa ja 3500 henkilökunnan jäsentä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoimassa OHJY-hankkeessa vahvistettiin korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Laajassa hankeyhteistyössä oli mukana 11 korkeakoulua, opiskelijajärjestöä tai muuta järjestökumppania.

Hanke alkoi koronapandemian aikana, jolloin opiskelu toteutettiin pitkälti etäyhteyksillä. Hankkeessa vahvistettiinkin toimivia ryhmätyökäytäntöjä ja pelisääntöjä etäopiskeluun liittyen. Opiskelijat pääsivät myös itse vaikuttamaan ohjaus- ja tukipalvelumuotojen suunnitteluun ja toteutukseen hankkeen aikana kyselyjen kautta.

Hankkeessa kehitettiin useita matalan kynnyksen palveluita opiskelijoille, kuten kuraattoripäivystyksiä Discordissa ja e-tuutorointia osana opiskelijoiden vertausohjausta. Osa tukitoimista oli oppilaitoskohtaisia ja osaa kehitettiin yhdessä laajan verkoston kanssa.

– Diakissa järjestettiin esimerkiksi Kaveri vierelle verkossa -toimintaa, jonka kautta opiskelijat saivat toisiltaan opiskeluseuraa ja vertaistukea, OHJY-hankkeen projektipäällikkö Leea Naamanka kertoo.

Varhaisen tuen tunnistamiseen kattava opas

OHJY-hankkeessa tuotettiin kattava opas korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi. Varhaisen tuen tunnistaminen ja tuki -opas toimii käsikirjana, jota ohjaaja voi hyödyntää hakeakseen lisätietoa opiskelijan pulmien äärellä. Korkeakoulut voivat hyödyntää opasta varhaisen tuen nykytilan arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä. Opas on jaettu 12 eri teemaan.

– Oppaan junaratamalli kuvastaa opiskelupolkua, jonka varrella on pysäkkejä. Pysäkit edustavat tunnistettuja varhaisen tuen tarpeen paikkoja, joissa opinnot voivat hidastua, keskeytyä tai opiskelijan hyvinvointi heikentyä, opintopsykologi Antti Äijänen Metropolia Ammattikorkeakoulusta kuvailee.

Jokaista pysäkkiä on käsitelty teemaan liittyvien tyypillisten pulmien ja varhaisen puuttumisen käytänteiden, ideoiden sekä mahdollisuuksien näkökulmista. Opas on ladattavissa täältä.

Opiskelijahyvinvoinnin malli tarjoaa tukea korkeakouluihin

Käytännönläheisten ja opiskelijan arjessa näkyvien uusien tukimuotojen tarjoamisen lisäksi hankkeen keskeisenä tavoitteena oli luoda korkeakouluille opiskelijahyvinvoinnin malli. Mallin ytimessä on opiskelu- ja elämänhallintataitojen vahvistamisen ja yksinäisyyden vähentämisen keinot. Malli on monistettavissa erilaisiin oppimisen toimintaympäristöihin ja se on vapaasti käytettävissä. Opiskelijoiden kanssa yhteisesti kehitetty malli on paketoitu julkaisuksi, ja se on ladattavissa täältä.

OHJY-hankkeessa luotiin korkeakouluopiskelijoille suunnattu verkkokurssi ”Miten sulla menee? – Avaimia kestävään hyvinvointiisi”. Kurssi vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja psyykkistä palautumiskykyä eli resilienssiä. Kurssi on saatavilla ammattikorkeakoulujen yhteisessä opintoportaalissa CampusOnlinessa sekä suomeksi että englanniksi.

Vertaistuki opiskelijan voimavarana

Hankkeessa kehitettiin ja monipuolistettiin korkeakoulujen vertaistoimintaa opiskelijahyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Hankkeessa järjestettiin säännöllisesti tapahtumia ja vertaisryhmiä sekä jatkokehitettiin vertaistoimintoja, kuten Study Group-tuutorointia.

-Tulevaisuudessa korkeakoulut voisivat jakaa kokemuksiaan nykyistä enemmän vertaistukitoimintoihin liittyen. Samoin korkeakoulut voisivat kokeilla hyviksi havaittuja toimintamuotoja entistä rohkeammin. Naamanka kannustaa.

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Osatoteuttajina olivat korkeakouluista Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu sekä opiskelijakunnista Opiskelijakunta KAMO, Opiskelijakunta O’Diako ja Opiskelijakunta TUO sekä järjestökumppaneista Nyyti Ry ja Diakonissalaitos / Vamos nuoret. Hanke sai rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen toiminta-aika oli 6.4.2021–31.12.2023.

Hankkeen verkkosivut: korkeakoulutukee.fi

Lisätietoja:

projektipäällikkö Leea Naamanka, leea.naamanka@diak.fi, p. 050 339 8910