Siirry sisältöön

Katso vinkit opiskelijahyvinvoinnin parantemiseksi!

opiskelijat seisovat piirissä ja laittavat kätensä piirin keskelle päällekkäin
OHJY-hankkeeseen tehdyssä tuoreessa YAMK-opinnäytetyössä tutkittiin sote-alan opiskelijoiden hyvinvointia sekä heidän toiveitaan tuesta, ohjauksesta ja hyvinvointia edistävistä teoista.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tietoa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden hyvinvoinnista. Saatua tietoa hyödynnettiin pohtimalla, millaisiin hyvinvointiin liittyviin teemoihin ja kysymyksiin olisi syytä kiinnittää huomiota korkeakouluopiskelijoiden tukemisessa. Tutkimusaineistona toimi OHJY-hankkeen alkukartoituskysely, joka lähetettiin hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen opiskelijoille lokakuussa 2021.

Opinnäytetyön tuloksiin pohjaten vinkit opiskelijahyvinvoinnin parantamiseksi on koottu videolle.

Hyvinvoivia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita: opiskelijoiden tukeminen ammattikorkeakouluissa

Hanne Hotta, Katja Kosonen ja Jennika Solih
YAMK opinnäytetyö, kevät 2023
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön voit lukea kokonaisuudessaan täältä.