Siirry sisältöön

Huikeat harjoittelijat

Piirroskuvitus, jossa kolme ihmishahmoa käyttävät tietokonetta ja eri laitteista palapelien palat loksahtavat paikoilleen.
Diakissa kehotetaan tarjoamaan opiskelijoille hankkeisiin harjoittelumahdollisuuksia. Harjoittelua toteutettaessa ollaan yhteiskehittämisen äärellä. Opiskelijoilla on mielessä uusia ideoita ja he tuovat toimintaan tuoreen ja raikkaan näkökulman. OHJY-hanke on nimenomaan suunnattu opiskelijoita varten ja parhaat asiantuntijat opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa ovat luonnollisesti opiskelijat itse!

Tunti on alkamassa. Tunnelma on hieman jännittynyt, koska tänään tapaamme ryhmää kasvokkain ja se on koronasulkujen jälkeen mahdollista. Myös opiskelijaryhmää tilanne selvästi jännittää, koska he eivät ole tavanneet toisiaan pitkään aikaan kasvotusten. Olemme tapaamassa toisen lukukauden sosionomiopiskelijoita aikuissosiaalityön tunnilla kahden Diakin uuden OHJY-harjoittelijan kanssa. Paikalla ovat myös jakson opettajat, joiden kanssa olemme yhteissuunnitelleet näitä sessioita. Aiheenamme ovat hyvät tiimityökäytännöt.

Tämä lukukausi on jo kolmas hankkeen aikana, jolloin työtovereitani ovat loppuvaiheen sosionomi- opiskelijat, jotka tekevät viimeistä harjoitteluaan ennen valmistumistaan. Tämän kolmannen harjoittelun tavoitteet liittyvät kehittämiseen ja monet opiskelijat tekevät sen tämän tähden erilaisissa hankkeissa. Myös meillä Diakissa kehotetaan tarjoamaan opiskelijoille hankkeisiin harjoittelumahdollisuuksia. Harjoittelua toteutettaessa ollaan yhteiskehittämisen äärellä. Opiskelijoilla on mielessä uusia ideoita ja he tuovat toimintaan tuoreen ja raikkaan näkökulman. OHJY-hanke on nimenomaan suunnattu opiskelijoita varten ja parhaat asiantuntijat opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa ovat luonnollisesti opiskelijat itse!

Vertaisena toimimisen on todettu lisäävän opiskeluhyvinvointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa OHJY – Ohjauksella hyvinvointia hankkeessa (6.4.2021–31.12.2023) mukana olleiden korkeakoulujen opiskelijat vahvistavat tämän asian. Jo hankkeen alussa tehdyn alkukartoituskyselyn tuloksien pohjalta vertaisten opiskelijoiden tuki koettiin yhdeksi tärkeimmistä tukimuodoista. Harjoittelu nimenomaan opiskeluhyvinvointia vahvistavassa hankkeessa on siksikin hyvin perusteltua.

Jokainen opiskelija tuo oman panoksensa hanketyöskentelyyn omana persoonanaan. Jokaisella harjoittelijalla on omat vahvuutensa, joita hän voi hyödyntää hankeharjoittelunsa aikana. Harjoittelu suo mahdollisuuden myös kokeilla uusia asioita ja vahvistaa sosiaalialan työssä tarvittavia taitoja. OHJY-hanke on avannut mahdollisuuden tutustua laajaan asiantuntijaverkostoon myös muiden korkeakoulujen ja järjestöjen kanssa. Opiskelijat ovat olleet aktiivisia osallistujia erilaisissa pienryhmissä, he ovat antaneet oman panoksensa verkkokurssin suunnitteluun, ja he ovat toimineet kirjureina tehdessään muistioita erilaisista kokouksista.

On ollut mielenkiintoista huomata, kuinka merkityksellistä on pidemmällä opinnoissaan olevien vertaisopiskelijoiden läsnäolo erilaisissa opiskelijaryhmien kohtaamisissa. Opiskelijaharjoittelijat ovat esimerkiksi järjestäneet opinnäytetöihin liittyvää vertaistukea verkkotapaamisissa, vierailleet ensimmäisen vuoden opiskelijaryhmissä kertomassa omista opiskelukokemuksistaan, antaneet vinkkejä ryhmätöiden sujuvoittamiseksi, järjestäneet erilaisia hyvinvointitempauksia, mainostaneet OHJY-hankkeen toimintoja muille opiskelijoille sosiaalisen median kautta tai kampuksella ja tarjonneet mahdollisuutta vertaistukeen sitä tarvitseville opiskelijoille. Olemme opettajien kanssa panneet merkille, kuinka opinnoissaan pidemmällä olevan opiskelijan kertomana esimerkiksi toimivien ryhmätyökäytäntöjen avaaminen on painoarvoltaan huomattavasti vahvempi, kun nämä asiat tuodaan esille vertaisen, kokeneemman opiskelijan sanottamana. Tällaisissa tilanteissa itsekin oppii ja saa käsitystä siitä, miten opiskelijat nämä asiat todellisuudessa kokevat. Antoisaa on myös se, että opiskelijoiden kokeman vertaisuuden lisäksi näissä tilanteissa meille kaikille syntyy vahvasti yhdessä tekemisen kokemus. Myös harjoittelua tekevä opiskelija kokee itsensä merkitykselliseksi, kun hän saa tasavertaisena olla suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa asioita muiden hanketoimijoiden ja korkeakoulun hyvinvointi- ja opetushenkilöstön kanssa.

Harjoittelun tekeminen hankkeessa on niin opiskelijalle kuin harjoittelun ohjaajallekin oppimiskokemus. En lakkaa hämmästelemättä sitä, kuinka näppäriä nuoremman sukupolven edustajat ovat digitaidoissaan. Heiltä syntyvät hetkessä hienot esitteet, videot tai verkossa tehtävät kyselyt. Siinä missä minä vielä opettelen näitä taitoja, nuorempi sukupolvi osaa jo kaiken!

Hankkeessa harjoittelevalta opiskelijalta odotetaan itseohjaavuutta ja kykyä suunnitella sekä myös rajata omaa ajankäyttöään. Harjoittelun ohjaajana minun on hyvä myös muistaa, että joidenkin asioiden tekemiseen harjoittelijalla on myös oikeus käyttää enemmän aikaa. Esimerkiksi muistion kirjaaminen voi olla jollekin opiskelijalle melko uusi tehtävä, joka ei välttämättä synny ihan hetkessä.

Lupautuessani harjoittelun ohjaajaksi myös minulta ohjaajana edellytetään tiettyjä asioita. Kalenterissani tulee olla varattuna säännölliset tapaamiset ohjauskeskusteluille ja minun tulee olla helposti opiskelijoiden saavutettavissa. Yhteistyö harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa on myös merkityksellistä, kun esimerkiksi pohditaan opiskelijan asettamia henkilökohtaisia tavoitteita suhteessa harjoittelun yleisiin tavoitteisiin tai opiskelijan ideoimaa ja toteuttamaa kehittämistehtävää.

Palatakseni alussa kuvaamaani tilanteeseen. Kun tunti on ohi, olemme mykistyneitä opintokokonaisuudesta vastaavien opettajien kanssa! Mitä oikein tapahtui? Tunnelma on nyt iloinen ja vapautunut, alussa aistittava pieni jännitys on kadonnut ja aiemmin niin hiljaiseksi luonnehdittu opiskelijaryhmä on vapautunut tekemään kysymyksiä ja keskustelemaan ryhmätöihin liittyvistä kysymyksistä. Muutaman viikon kuluttua kuulen opettajalta, että kyseisellä tunnilla mukana olleet opiskelijat toistelevat innostuneesti opiskelijaharjoittelijoilta kuulleilta ajatuksia käynnistäessään oman ryhmänsä työskentelyä.

Kiitos hankeharjoittelijat!


Kirjoittaja:

Maarit Heusala,
lehtori, kuraattori (Diak)


Mikä on OHJY-hanke?

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeessa (2021–2023) on 11 osatoteuttajaa. Hanke luo uutta mallia opiskelijahyvinvoinnin edistämiseen korkeakouluissa. Sen tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja henkilöstölle toimintaa sekä työkaluja jaksamisen, opiskelukyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Kokeilujen kautta on opittu, että toiminnat täydentävät toisiaan ja opiskelija kiinnittyy opintoihin sitä paremmin, mitä enemmän hän kokee, että hänen ympärillään on monta hänestä välittävää tahoa.